: RVDESIGN

Přihlášení zákazníka

Nákupní košík

0 Kč ( 0 ks zboží )

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto beru na vědomí, že společnost:

 

Richard Vogl, IČ: 733 38 966

se sídlem Hněvotín 584, 783 47 Hněvotín

(dále také jen jako „Správce“)

 

zpracovává mé osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, a to za účelem vyřízení mé objednávky v e-shopu https://www.dida.cz/, plnění povinností z kupní smlouvy uzavřené mezi mnou a správcem prostřednictvím internetového obchodu Správce a navazujících služeb Správce,

 

v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

 

Zároveň beru na vědomí, že do účinnosti GDPR (tj. do 25. 5. 2018) jsou údaje poskytovány v režimu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Jsem si vědom/a toho a uděluji souhlas s tím, že Správce může mnou poskytnuté osobní údaje (v rozsahu uvedeném výše) poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů dalším zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje pro Správce a poskytují záruky vhodného a řádného zpracování osobních údajů a dále náležitou ochranu osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Osobní údaje poskytnuté Správci, budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a poté po dobu nutné archivace v souladu s platnými právními předpisy České republiky.

 

Dále tímto prohlašuji, že jsem si vědom/a svého práva na informace o zpracování mých osobních údajů (zejména informace o kategorii zpracovávaných osobních údajů, účelu, způsobu a době zpracování a případných příjemcích osobních údajů), práva požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) práva podat stížnost u dozorového úřadu. Jsem srozuměn/a s tím, že ode dne 25. 5. 2018 mám dále i právo na přenositelnost mých osobních údajů k novému správci osobních údajů, právo na omezení zpracování.

 

Zároveň prohlašuji, že mnou poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, poskytl/a jsem je zcela svobodně, vědomě, dobrovolně a jsem si vědom/a toho, že jejich poskytnutí je nezbytné k realizaci shora uvedené služby.

Výrobci

TOP produkty

MLÁĎATA A JEJICH RODIČE

MLÁĎATA A JEJICH RODIČE

2.595 Kč vč. DPH
ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE

ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE

3.895 Kč vč. DPH
Krabice plná SMYSLŮ

Krabice plná SMYSLŮ

2.995 Kč vč. DPH
KRESLENÉ PÍSNIČKY 1

KRESLENÉ PÍSNIČKY 1

2.895 Kč vč. DPH
KRESLENÉ PÍSNIČKY 2

KRESLENÉ PÍSNIČKY 2

2.895 Kč vč. DPH
TŘÍDĚNÍ ODPADU

TŘÍDĚNÍ ODPADU

2.995 Kč vč. DPH
PLODINY

PLODINY

3.895 Kč vč. DPH
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA

6.995 Kč vč. DPH
BAREVNÉ DVOJICE PÍSMEN

BAREVNÉ DVOJICE PÍSMEN

1.695 Kč vč. DPH